Motto:                              "You Dream We Run" - "Běžíme pro Tvůj sen"


Termín konání akce:      26. - 27.9. 2014

 

Začátek akce:                 v 15 hodin, start štafetového běhu v 16 hodin

                                         od 14 hodin možnost vyzvedávání triček


Místo konaní akce:     Brno, městský park LužánkyNáplň akce:                    24 hodinový štafetový běh družstev

 

Záštitu převzali:             Bc. Roman Onderka, MBA - primátor města Brna

                                      Mgr. Jiří Janda - člen Rady Jihomoravského kraje

                                        NGŠ Ing. Petr Pavel, M. A.

 

Výtěžek akce:                 - z prodeje triček s logem akce, který si každý z účastníků zakoupí

                                         - ze sponzorských darů

 You Dream We Run BRNO 2014 je součástí 20.výročí projektu Brno - zdravé město.

CELÁ TRAŤ 700 m

Popis akce:  

  • hlavní náplní akce je 24 hodinový štafetový běh;
  • zúčastnit se může neomezený počet přihlášených družstev, s libovolným počtem členů;
  • každé družstvo musí po dobu 24 hodin udržet štafetový kolík na atletickém ovále (každý člen absolvuje v libovolném tempu, během nebo  chůzí, libovolný počet okruhů, poté předá kolík dalšímu ze svého družstva);
  • součástí akce bude doprovodný sportovně kulturní program;
  • bude zajištěno občerstvení;
  • nejde o závod, každý přizpůsobí účast svým možnostem, nejsou stanovena žádná pevná pravidla;
  • hlavní myšlenkou akce je setkání lidí za účelem pobavit se, posílit sociální cítění a splnit sen někomu, kdo to potřebuje.

Účast a podpora akce je možná následujícími způsoby:

1)   Aktivní účast s absolvováním štafety:

  • Vytvoření vlastního družstva: vhodné pro větší skupiny, které mají potenciál vytvořit družstvo takového složení, že bude schopno udržet 24 hod štafetu. Členové družstva si zakoupí památeční účastnické tričko.
  • Přihlášení se do družstva: vhodné pro jednotlivce a menší skupinky bude vytvořeno jedno, resp. dvě, velká družstva, jednotliví přihlášení účastníci budou moci absolvovat štafetu v rámci těchto družstev, v kratším rozsahu. Přihlášení účastníci si zakoupí památeční účastnické tričko.

2)   Pasivní podpora bez absolvování štafety:

  • Kdokoliv si může zakoupit památeční účastnické tričko a přispět tak na splnění snu.