Losování

23.04.2013 22:58

Dne 22.4.2013 se konalo na půdě Krajského vojenského velitelství Brno slavnostní losování pětí dětí, z kterých na samotné akci"You Dream We Run" Brno 2013 právě Vy vyberete toho komu společně splníme sen !!!!!

Peníze získané z prodeje účastnických triček slouží pro splnění přání dětem s autismem Ze všech přihlášených dětí bylo v pondělí vylosováno pět. Behěm pár dní se vylosované děti se svým portfoliem objeví na našich stránkách.Po internetovém hlasování na FB, postoupí všechny děti s počtem svých internetových hlasů do finálního hlasováníí, které bude probíhat soubežně s programem akce YDWR 17.-18.5.2013. S každým účastnickým tričkem obdrží každý účastník hlasovací lístek a bude mít možnost svým hlasováním ještě během akce konečný výsledek ovlivnit. Dítěti s největším počtem hlasů bude splněn jeho sen, který mu bude na konci akce YDWR slavnostně předán!!!:-)

Fotografie z losování najdete v naší galerii nebo na našem FB.