Nové logo

03.12.2013 15:02

Chtěli bychom poděkovat blanenskému malíři panu Bohumilu Nečasovi, který nám zdarma vytvořil nové logo. Patří mu velké poděkování, za jeho ochotu a profesionální práci.

www.bohumilnecas.cz