You Dream We Run, Běžíme pro Tvůj sen

04.05.2013 20:15

Blansko čeká první ročník charitativního projektu You Dream We Run, který se bude konat 14. – 15.června 2013 v areálu hřiště ASK na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Záštitu nad akcí převzali starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar a poslanec a předseda FK Blansko Michal Babák. Hlavními pořadateli jsou trenéři fotbalové mládeže FK Blansko. Jedním
z členů organizačního výboru, který celý projekt chystá a připravuje, je Mgr. Radka Sitarová, kterou jsme požádali o stručné shrnutí toho, jakým způsobem se lze do akce zapojit.

„Projekt You Dream We Run je záměrně nastaven tak, aby umožnil účast všem lidem napříč celým společenským spektrem, všech věkových kategorií, zájmů i profesí. Hlavní náplní akce je 24 hodinový štafetový „běh“, přičemž nejde o klasický závod, ale o symbolické absolvování a udržení štafety po dobu 24 hodin. Jakým způsobem a v jakém rozsahu jednotliví účastníci štafetu uchopí záleží jen na nich. Starší nebo naopak mladší účastníci mohou svoji část štafety projít volnou chůzí, naopak zkušení sportovci mohou využít všech svých sil a schopností a svůj úsek zaběhnout v rychlém tempu“ vysvětluje Radka Sitarová.

Cílem celého projektu je, mimo společenské kulturně-sportovní setkání blanenských obyvatel, především získání prostředků na splnění snu, přání, potřebné osoby, která má určitým způsobem pohnutý osud a kterou vybírá sama veřejnost. Každý, kdo rád přispěje dobročinné věci je vítán! „Lidé mohou projekt podpořit několika možnými způsoby. Jak již český ekvivalent ‚Běžíme proTvůj sen‘ napovídá, představou organizátorů akce je, že se lidé se stejným cílem, podpořit ušlechtilou myšlenku pomoci druhému, spojí, vytvoří družstvo
a symbolicky darují svůj čas a síly, aby doběhli pro sen někomu, jehož vlastní síly na to nestačí. Možnosti absolvování štafety jsou dvě – větší skupiny, které mají potenciál udržet svůj štafetový kolík na ovále po dobu 24 hodin, mohou vytvořit vlastní družstvo. Menší skupinky a jednotlivci, kteří se chtějí štafety aktivně zúčastnit, se mohou přihlásit do velkého družstva města Blanska. Každý účastník, ale i ten, kdo se štafety zúčastnit nechce, ale zároveň by rád přispěl ke splnění snu, si může zakoupit památeční tričko, kdy plný výtěžek z prodeje půjde na splnění vybraného snu“ upřesňuje Sitarová. 

Součástí akce bude také bohatý doprovodný kulturně-sportovní program. Občerstvení
i zázemí bude zajištěno. Sen, který bude prostřednictvím akce You Dream We Run Blansko 2013 proměněn ve skutečnost, bude vybírán účastníky v době konání akce. Každý, kdo si objedná a zakoupí památeční tričko nebo další památeční předměty na místě, získá také hlasovací žeton a právo hlasovat a rozhodovat o tom, který sen bude naplněn. Příběhy kandidátů na splnění snu budou průběžně zveřejňovány na www.youdreamwerun.cz , na FB stránce You Dream We Run Blansko a v dalším vydání Zpravodaje. Registrace družstev
a přihlášení jednotlivých kandidátů je možné na youdreamwerun@seznam.cz

Památeční trička si můžete objednávat na www.adagma.cz

„Zaregistrujte se do do štafety, přijďte se pobavit a pomožte nám splnit něčí sen! Bez Vás to nedokážeme! Všichni jste srdečně zváni!“ zve veřejnost organizační výbor YDWR.