Vyjádření k situaci "Koronavirus" 

20.03.2020

Aktuální informace ke konání akce v roce 2020 

Jak už jistě víte, spousta akcí se v souvislosti s karanténou a koronavirem odkládá. 

My věříme, že naše akce bude moci proběhnout ve stanovený termín, tedy 12-13.6.2020

Pokud by to nebylo možné, akce by se uskutečnila letošní rok, pravděpodobně v měsíci září. Zkuste prosím dodržet všechny aktuální termíny (konec registrace apod.). 

Průběžně Vás budeme o změnách informovat. 

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hlavně to zdraví. 

Termín akce YDWR 2020
Termín akce YDWR 2020