Kryštof

si přál školné 

Dobrý den,

oslovila jsem cca 30 nadací v ČR a vyslala jsem mnoho proseb. Bohužel zatím bez výsledku. Ale pro svého syna to nechci a ani nemohu vzdát. Jde o celý jeho dospělý život. Věřím, že ho může žít jako plnohodnotný člověk, který je schopen se o sebe postarat, být nezávislý na jiné lidské pomoci nebo sociálním systému a být tak na sebe hrdý. Při této cestě jsem byla upozorněná na váš benefiční běh (psala jsem krátce na váš Messenger) a zjistila, že pomáháte reálným lidem. Hledám finanční podporu pro svého syna na vzdělání, které potřebuje, aby mohl žít jako plnohodnotný člověk.

V tomto roce jsem pro něj objevila střední školu v Brně, která by mohla Kryštofovi pomoci získat střední vzdělání a zároveň žít několik let dobrý život i s jeho limity. Tato škola si velmi zakládá na potírání diskriminace (mnoho dětí cizinců), výuka probíhá v angličtině a ve třídě je max 10 dětí. Učitelé jsou laskaví a dokážou poskytnout individuální přístup. To je to, co Kryštof nutně potřebuje. Na normální střední školu v ČR nemůže ani nastoupit. Rychle by se stal obětí posměchu a šikany, nezvládne mnohahodinové soustředění mezi 30ti dospívajícími, sám sociálně a emočně funguje jako mnohem mladší dítě. Je to jako bych poslala marťana mezi pozemšťany. Je tělem a emocemi jako 10leté dítě s rozumem 14letého...

Tato střední škola je Mezinárodní škola ISOB v Brně Vinohrady, kde roční školné činí 269 000 Kč. Pro naši rodinu je to nepředstavitelná částka, ale víme, že Kryštof může být velmi výjimečným studentem, jen k tomu potřebuje velmi speciální podmínky. Pokud je nedostane, může se stát, že skončí se vzděláním na ZŠ a to by pro něj byla katastrofa. Chci pro něj vše, co by měl, kdyby byl zdravý. Udělat pro to vše. Náš Kryštof je velký bojovník. Zaslouží si cestu k vlastní nezávislosti a ta pro něj vede jedině přes vzdělání.

Proto Vás chci poprosit, zda by můj syn mohl být zařazený do vašeho benefičního běhu.
Můj syn si velice přeje studovat na této mezinárodní škole. Touží se stát středoškolákem, doufá, že by mohl být oceňovaný, přijímaný a snad i milovaný svými učiteli.