Yvetta

si přála rehabilitaci

Yvettě je 55 let a pochází ze Šebrova. Narodila se se zdravotním postižením, které jí značně ztěžovalo pracovní uplatnění. Přesto byla od roku 1979 zaměstnaná v podniku Metra Blansko. V roce 1990 musela kvůli zhoršujícímu se zdraví práci opustit a odešla do invalidního důchodu. V roce 1993 začala navštěvovat denní stacionář Domov OLGA, kde našla přátele a prostředí, ve kterém se cítí být spokojená. 

Od počátku roku 2018, poté, co se zhoršil zdravotní stav její maminky, se kterou do té doby žila, se přestěhovala do chráněného bydlení Centrum VELAN v blanenské městské části Klepačov. Kvůli velkým problémům s kyčli a koleny musela podstoupit již dvě operace, naposledy v loňském roce. Při operaci vznikly komplikace, které měly za následek to, že Yvettě propadl nárok na lázně hrazené VZP. Současné výsledky rehabilitace nejsou příliš uspokojivé, Yvetta se však přesto snaží, aby se (doslova) udržela na vlastních nohou, protože ví, že jinak by se musela vzdát prostředí, na které je zvyklá, a musela by se přestěhovat do jiného zařízení s vyšší mírou podpory.

Proto je Yvettiným snem pobyt v rehabilitačním ústavu, který by mohla využít ke zlepšení hybnosti svých nohou, což by jí umožnilo dále zůstat v chráněném bydlení a v denním stacionáři, kde je doposud.