Zdeněk Mikula

Zdeňkův příběh nás oslovil natolik, že mu pomáháme společně již několikátý ročník, dělá velké pokroky, i letos můžete pomoci k jeho návratu do života. 


Zdeněk si přeje pobyt v rehabilitačním centru Axon (není placeno z pojištění). 

Příběh:

V září 2017 se můj život změnil. Ischemická mozková příhoda mne upoutala na lůžko a zcela mne znehybnila. Diagnóza byla neúprosná - kvadruplegie. Neobešel jsem se bez pomoci, nemohl jsem mluvit ani přijímat potravu. Byl jsem odkázán na plicní ventilaci
a pomoc druhých. Lékaři mi nedávali šanci na jakékoliv zlepšení. 

Vypadalo to, že mé dny jsou sečteny. Měl jsem však obrovské štěstí, že jsem byl přeložen na ARO do nemocnice v Boskovicích. Můj stav se začal pomalu, ale jistě zlepšovat, zbavil jsem se plicní ventilace a začal jsem sám dýchat. V tu chvíli nastal další problém, neboť jsem již nemohl být na ARO, byl jsem přeložen na následnou péči a moje rodina se marně snažila najít pro mne tolik potřebnou navazující neurorehabilitační péči. Bohužel marně.
Jediné zařízení, a to Sanatoria Klimkovice, mne byla ochotna přijmout za podmínky zajištěného doprovodu, který má na starosti jak veškerou ošetřovatelskou péči jako hygiena, oblékání, podávání jídla, polohování na posteli, přesun na vozík atd., tak odvoz na jednotlivé procedury.

Po absolvování speciálního rehabilitačního programu Reha-Basic se můj stav začal výrazně zlepšovat. Absolvoval jsem každodenní fyzioterapii, kdy se při cvičení stimulovaly všechny končetiny protahováním a stimulací vedoucí k aktivizaci samostatného pohybu. Díky speciálním pohybovým technikám teď sám začínám hýbat rukama, udržím hlavu a za pomoci elektrostimulace hýbu prsty na rukou. Také jsem v rámci logopedie začal přijímat kašovitou stravu a učím se znovu mluvit.

Mentálně jsem zcela v pořádku a o to těžší je pro mě můj nový zdravotní stav, kdy vlastně nemohu nic sám. Nechci se smířit s myšlenkou, že z aktivního jedince, kterým jsem byl a měl plno zájmů, již zůstanu nemohoucí, zcela odkázaný na péči druhých. Zdejší lékaři jsou přesvědčeni, že díky dalšímu pobytu se bude můj stav zlepšovat a pokroky budou výraznější, o čemž jsem i já pevně přesvědčen.

Měsíční pobyt pro samoplátce v rámci tohoto speciálního programu strojí přes 138 000 Kč a ani já, ani moje rodina nejsme schopni takto nákladnou rehabilitaci hradit. 

Bohužel program není hrazen zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovny s námi, komplexními případy, kteří potřebují dlouhodobější rehabilitaci, nepočítají.
Pobírám invalidní důchod a příspěvek na péči IV. stupně. Žiji s manželkou a dcerou, které mi velmi pomáhají a jsou mi velkou oporou. 

Partnerka, která se stala mým opatrovníkem, odešla z práce, aby o mě mohla pečovat. Žádné jiné příspěvky od státu nepobírám.
Moc bych si přál absolvovat další neurorehabilitační pobyt v lázních Klimkovice, kde bych mohl pokračovat ve zlepšování svého zdravotního stavu, což si přeji nejenom já, ale také všichni mí blízcí." - Zdeněk Mikula