Michael Koča

Jeho snem je ozdravný pobyt v Klimkovicích.

Příběh:

Michael následkem autonehody utrpěl závažné poranění mozku a zoufale potřebuje neurorehabilitaci. Trpí spastickou kvadruparézou (ochrnutí všech končetin) a poruchou polykání.

NEHODA

Bratr byl v kómatu, který trval 6 dlouhých a velmi stresujících měsíců. Byli jsme varováni, že se možná nikdy neprobere a jestli ano, tak že bude velmi limitován ve svém životě.

Věnovali jsem hodiny senzorické stimulaci. Za bratrem jsme jako rodina denně chodili, mluvili na něj, vyprávěli mu rodinné příběhy prožité v minulosti i současné dění, pouštěli oblíbenou hudbu, zpívali oblíbené písně. Michael se nám vrátil - opět nabyl vědomí.

ALE, NEMŮŽU SE HÝBAT

Všichni jsem byli z této události moc šťastni, ale probuzením to vlastně všechno začalo a před námi byla a stále je dlouhá cesta. Následkem poranění se mu rozvinula rozsáhlá spasticita a dlouhodobá fyzická nečinnost zapříčinila podstatné omezení celkové hybnosti. Došlo k výraznému zkrácení šlach a svalů na rukou i nohou a svalů po celém těle. Všechny svaly v těle jsou v neustálém napětí a nedovolují mu žádný pohyb těla. Vzhledem k vytvoření zkrácenin nedokáže již plněn a táhnout ruce ani nohy. Byl vždy velmi nezávislý, zábavný a společenský, je najednou zcela odkázán na pomoc druhých.

Tento způsob života jsme, jak můj bratr, tak celá rodina nechtěli akceptovat! Po velkém úsilí se nám podařilo dostat Michaela na speciální neurorehabilitaci a přes dřinu a pot začaly nastávat malé změny a jeho stav se začal zlepšovat. Začal se obnovovat pohyb v pravé části těla a započal úchop pravou rukou. Také již můžeme s Michaelem komunikovat. Téměř po 2 letech opět začal mluvit nahlas.

DALŠÍ KROK - PROSÍM POMOZTE MI POKRAČOVAT

Na zlepšení Michaelova zdravotního stavu jsme již vynaložili hodně finančních prostředků včetně životních úspor. Neurorehabilitace je finančně velmi náročná a jeho zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou speciální intenzivní neurorehabilitaci, která by vedla ke zlepšení jeho fyzického i psychického stavu. Pojišťovna bohužel s uhrazením léčebného programu ani při takto závažných postižení nepočítá a rehabilitaci nehradí. Bohužel nemáme finanční prostředky takto nákladnou léčbu hradit. Jen pro představu, měsíc intenzivní neurorehabilitace stojí přes sto tisíc Kč.

Zachoval si pozitivní náladu a s překážkami bojuje každý den. Dobře si uvědomuje, jak jsou rehabilitační cvičení potřebná a velmi si přeje, aby v budoucnu opět získal určitou samostatnost. Nehodlá se smířit s myšlenkou, že by další polovinu života měl prožít už jen jako nemohoucí, odkázaný jen na pomoc druhých.

#plnimesny